Ledige tomter

Ledige tomter

For mange er drømmen og bygge sin egen bolig. Det er til en hver tid flere byggeklare tomter til salgs i de tre Hadelands-kommunene. På nettsiden ledigtomt.no finner du en samlet oversikt over ledige tomter på Hadeland. Mulighetene er mange for den som ønsker å bygge nytt.


ledigtomt.no