Jobb

Jobb på Hadeland

Hadelands-kommunene har et variert arbeidsliv med gode karrieremuligheter. Du møter arbeidsgivere som trenger din kompetanse og som vil satse på deg.

Regionen har er variert arbeidsliv med små og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. To tredjedeler av de sysselsatte i regionen har sin arbeidsplass lokalt, mens andre i pendler til andre kommuner i Stor-Oslo.


Næringslivet, kommunene og annen offentlig forvaltning etterspør folk med ulik kompetanse og erfaring. Ser du etter ny jobb innenfor times sirkelen rundt Hadeland, åpner det seg muligheter i Oslo og i store deler av Innlandet og Viken.