Jobb

Jobb på Hadeland

Hadelands-kommunene har et variert arbeidsliv med gode karrieremuligheter. Du møter arbeidsgivere som trenger din kompetanse og som vil satse på deg.

På Hadeland finner du ikke bare drømmeboligen, regionen har nå over 200 ledige jobber som venter på nye, engasjerte medarbeidere. 

Regionen har et variert arbeidsliv med små og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Alt ligger også godt til rette for den som vil starte noe nytt.

Et kjennetegn for Hadeland er stabil og dedikert arbeidskraft. Omlag to tredjedeler av arbeidstakerne i regionen jobber i sin bostedskommune, mens resten pendler til en nabokommune eller et annet stede i Stor-Oslo, Innlandet eller Viken. 

Avisa Hadeland omtalte nylig tilfanget av nye jobber og i hvilke sektorer det er flest ledige jobber. Artikkelen leser du her.