Landbruk

Landbruk

Hadelands gamle kulturlandskap er fremdeles et levende landbruksområde med stor betydning for spredt bosetning og andre næringer.

Av det totale arealet for hver kommune, har Gran kommune 12% dyrket mark, Lunner 11% og Jevnaker 8%. I 2010 var det 490 aktive driftsenheter over fem dekar innen landbruket på Hadeland. I ulike fora jobbes det målrettet for å styrke jordbruket i regionen. Gjennom prosjektet ”Hadelandsbonden 2020” arbeider Landbrukets Fagråd Hadeland for å bevare regionens matproduksjon og kulturlandskap. Kommunene jobber også samlet for å bidra til vekst i den økologiske produksjonen

Økoløft Hadeland ble fra nyttår 2011 videreført under navnet Jøtt Godt. Dette er et markedsprosjekt som i tillegg til målsetningen om å øke andelen av økologisk matproduksjon, blant annet jobber for å styrke interessen for økologisk mat, samt utvikle gode nettverk mellom lokale produsenter, foredlere og serveringsbedrifter.

Her kan du lese mer om landbruket på Hadeland.