Næringshage

Næringshage

Hadelandshagen jobber for å være den naturlige samarbeidspartner for næringsutvikling og næringslivsvekst på Hadeland. De tilbyr kontorlokaler både i Gran sentrum og i Sagparken på Harestua.

Hadelandshagen er en synlig og samlende fellesaktør for næringslivet. Gjennom Hadelandskonferansen, nettverkssamlinger, frokostmøter, et variert kurstilbud og ulike andre arrangementer er det etablert møteplasser for næringsliv og det offentlige. 

Næringshagen jobber for å styrke nyetablering og innovasjon i kunnskapsbaserte virksomheter. Gjennom etablererveilederen tilbys kurs og veiledning for nyetablerere. Hadelandshagen gir også bistand til videreutvikling av eksisterende virksomheter, mulighet for gunstige kontorplasser og en fellesarena for bedriftsnettverk.

For mer informasjon, besøk Hadelandshagen på http://hadelandshagen.net