Kommuner og tettsteder

Kommuner og tettsteder

På Hadeland fører spredt bosetting og levende landbruk til liv og aktivitet i det gamle kulturlandskapet. I tillegg finner du også en rekke større boligområder i de tre kommunene. Foruten sentrumsmiljøene på Brandbu, Gran og Jevnaker, er det flere tettsteder rundt om på Hadeland.

Lunner er regionens sørligste kommune. Her finner du tettstedene Lunner, Harestua, Grua og Roa, som alle har flere forretninger og småbedrifter.

I Gran kommune ligger handelssentrene Brandbu og Gran, med kjøpesentre og et stort utvalg butikker. I tillegg til Jaren huser disse områdene også 1/3 av innbyggerne i kommunen.

Over åsen i retning Ringerike ligger Jevnaker, med et langstrakt sentrum der området langs Randsfjorden fra Hadeland Glassverk til handelssenteret Nesbakken er det sentrale knutepunktet.

Det totale innbyggertallet for Hadelandsregionen teller i dag snaue 29 000, med omlag 13 500 innbyggere i Gran, 8 800 i Lunner og 6 400 i Jevnaker.