Kultur

Kultur

Hadelands håndverkstradisjoner er solid representert på Hadeland Glassverk hvor du kan oppleve glassblåsing, konserter og utstillinger. Kultursenteret på Granavollen tilbyr kvalitetsutstillinger hele året, og du kan gå på historisk grunn i Søsterkirkene, eller bli betatt av skulpturparken og The Twist på Kistefoss. Mulighetene er mange for store og små.

Kistefossmuseet - kistefos.museum.no (åpent)

Hadeland Glassverk - hadeland-glassverk.no (åpent)

Pilegrimsvanring i granavollen - granavollen.pilegrimsleden.no (sjekk status på nettsidene)

Hadeland folkemuseum - randsfjordmuseene.no (sjekk status på nettsidene)

Tegneseriemuseet - tegneseriemuseet.no (åpent)

Musikk-kjeller'n - @Musickjeller (følg med på Facebook for oppdateringer)

Kultursalen - hadelandkultursal.no (sjekk status på nettsidene)(