Reisetid

Reisetid

Hadeland ligger som et geografisk knutepunkt på Østlandet. Fra Harestua i sør er det kun fire mil til Oslo. Gjøvikbanen er den mest pålitelige togstrekningen i landet, og er mye brukt av pendlere. Det finnes også bussforbindelser mot hovedstaden, og over Jevnaker og Lunner går flybussen til Gardermoen.

Reisetiden med tog til Oslo S er 75 minutter fra Jaren i nord og 45 minutter fra Harestua i sør. Rute 703 har timesavganger fra Harestua til Brandbu. Denne er tilrettelagt for de som vil kjøre buss til jobb. Lokalt på Hadeland er det et godt nettverk av lokalbusser. Riksvei 35 går fra Hønefoss, over Hadeland og videre til Gardermoen. Riksvei 4 mellom Gjøvik og Oslo er hovedferdselsåren gjennom hele regionen. Det går også ferge over Randsfjorden, mellom Gran øst og Bjoneroa i Gran vest.

Foto: BT  Stokke

www.vy.no

www.ruter.no

Innlandstrafikk.no

Nettbuss

Flybuss

Ferje over Randsfjorden