Barnehager

Barnehager

På Hadeland legges det til rette for lek og læring i trygge omgivelser. Vi har full barnehagedekning og varierte tilbud med naturbarnehager, bondegårdsbarnehager og Steinerbarnehager i tillegg til de mer tradisjonelle barnehagene.

Kommunene har et hovedopptak hvert år, men praktiserer også løpende opptak gjennom året. Det er full barnehagedekning i regionen, og på kommunenes hjemmesider finner du oversikt over både offentlige og private barnehager.

Oversikt over barnehagetilbudet finner du her:


Barnehager i Lunner kommune - Lunner kommune

Barnehager - JEVNAKER KOMMUNE

Barnehage og skole - Gran kommune