Skole og utdanning

Skole og utdanning

På barne- og ungdomsstrinnene finner du et undervisningstilbud med små grendeskoler og større skoler i de største tettstedene. Hadeland Videregående Skole ble samlet i nytt bygg i Gran sentrum i 2012 og har 950 elever.

Hadeland videregående skole tilbyr en rekke studiespesialiseringer, blant annet Medier og kommunikasjon, Idrettsfag, Musikk, dans og drama og Teknikk og Industriell produksjon. Noen elever i regionen pendler også til Hønefoss vgs.

På Gran ligger Karriere Innlandet, som tilbyr karriereveiledning, videregående opplæring for voksne, realkompetansevurdering, desentralisert fag og høgskoleutdanning, IT-kurs, språkkurs, samt prosjektledelse for privatpersoner og bedrifter i Hadelandsregionen.

Fra Hadeland er det også kort vei til utdanningstilbud i naboregionene. Det er mulig å følge studier på NTNU Gjøvik, USN Hønefoss og de mange studiestedene i Oslo.

 

Informasjon om skolene på Hadeland:

Barnehage og skole - Gran kommune

Skole og utdanning - Lunner kommune

Skole - Jevnaker kommune

Hadeland videregående skole