Regionrådet

Regionrådet

Regionrådet for Hadeland IPR er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Lunner og Gran kommune. Gjennom flere prosjekter jobbes det for å skape gode levekår og utviklingsmuligheter på Hadeland, samt profilere regionen som attraktiv bo- og etablererregion for alle som vil leve i takt med naturens bæreevne.