Logo

Visuell identitet for Hadelandsregionen

Den visuelle identiteten skal bygge merkevaren Hadeland og skape relasjon og gjenkjennelse både internt og eksternt. Hovedmålgruppen er unge barnefamilier og folk i arbeidsaktiv alder.
Verdier en ønsker å løfte fram er:

· Bærekraft (grønt, innovasjon)

· Balanse

· Natur (det nære landskapet, vintersport, Nordmarka)

· Kultur (kulturarv, historie, fornminner, rikt kulturliv)

· Grenser (Mot Oslo, Ringerike, Romeriket – og mulighetene det gir. «Nært nok»…)

Den nye logoen skal representere Hadelands verdier, og inspirere målgruppen til å bli nysgjerrig på Hadeland. Den skal også bidra til samarbeid mellom kommunene i regionen, felles stolthet over hva en har og hva en får til og til å framstå som en enhet.Kriterier for bruk av logo

Hadelands logo og visuelle identitet har som mål å bygge merkevaren Hadeland. Dette gjøres bl.a ved å framstå enhetlig og samlet. Derfor er det viktig at du leser og aksepterer reglene som følger med bruk av logo og slagord.

Generelle krav og vilkår:

1. Hadelands nye profil eies av Hadelands-kommunene og administreres av Regionrådet for Hadeland. Alle bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger som har
tilknytning til Hadeland, skal vederlagsfritt kunne benytte logoen.

I tillegg følger det med en ny bildeserie fra Hadeland som også kan benyttes av de ovenstående.

2. Brukeren forplikter seg til å bruke logoen slik design-manualen beskriver.

3. Ved feilbruk av logoen vil Regionrådet for Hadeland kunne forlange at materialet blir omgjort for brukerens regning.


Riktig bruk av logo

Det er viktig å passe på at logoene har de rette proporsjoner til enhver tid. Eksemplene med rød strek over viser hvordan logoen ikke skal benyttes. (Mye kan skje under plassering eller skalering i et word-dokument eller en presentasjon). Det er også viktig at fargene i logoen ikke forandres i forhold til eksemplene øverst.

(bilde av logo og feil bruk)


Designmanual

Visuell identitet for Hadelandsregionen

Den visuelle identiteten skal bygge merkevaren Hadeland og skape relasjon og gjenkjennelse både internt og eksternt. Hovedmålgruppen er unge barnefamilier og folk i arbeidsaktiv alder.

Verdier en ønsker å løfte fram er
Bærekraft (grønt, innovasjon)
Balanse
Natur (det nære landskapet, vintersport, Nordmarka)
Kultur (kulturarv, historie, fornminner, rikt kulturliv)
Grenser (Mot Oslo, Ringerike, Romeriket – og mulighetene det gir. «Nært nok»…)

Den nye logoen skal representere Hadelands verdier, og inspirere målgruppen til å bli
nysgjerrig på Hadeland. Den skal også bidra til samarbeid mellom kommunene i regionen, felles stolthet over hva en har og hva en får til og til å framstå som en enhet.

Last ned designmanual


Last ned logo

Last ned slagord-logo