Prosjekter

Regionrådet for Hadeland har noen faste satsinger, mange korte eller langsiktige prosjekter og noen fokusområder som prosjektlederne jobber sammen om på tvers av prosjektene. Regionen støtter også flere lokale initiativtakere som bidrar aktivt til å øke attraktiviteten i regionen når det gjelder sportslige arrangement, kulturliv og langsiktig stedsutvikling.

Bærekraft er et nøkkelord for den økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingen av regioner. Med landets tre første grønne energikommuner, ønsker Hadeland å være i front på energieffektivisering, fornybar energi og reduksjon av klimagassutslipp. Miljøfokuset gjør regionen til et attraktivt sted for økologisk landbruk, bio-økonomi, grønt byggeri og innovative anskaffelser.

Smarte steder som skaper gode møteplasser og opplevelser i hverdagen både for innbyggere og besøkende er viktig for å være en attraktiv region nær Oslo. Hadeland er en region med høy aktivitet av kulturliv, naturopplevelser og frivillighet for alle livets faser. Regionen har stort rom for utvikling som skaper gode forutsetninger for at tradisjon og innovasjon kan møtes.