Arrangementsutvikling

Arrangementsutvikling

Dette er et prosjekt for innovasjon og verdiskaping av opplevelser og arrangementer på Hadeland og i Gjøvikregionen.

Arrangementsutvikling er et utviklingsprosjekt som drives av Regionrådet for Hadeland og Regionrådet for Gjøvikregionen. Hovedmål for prosjektet er å videreutvikle allerede eksisterende større arrangement og bidra til å utvikle nye, samt å jobbe for å få større nasjonale arrangement til regionen innen idrett og kultur. Arbeidet skal bidra til næringsutvikling, merkevarebygging og skape minneverdige opplevelser for tilreisende og innbyggere i regionen.

Prosjektleder,

Marianne Aashaug