Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse

Hva er det som gjør at det er godt å bo på Hadeland? Og hva kan bli bedre?

Undersøkelsen er nå avsluttet

- Vi gjennomfører denne innbyggerundersøkelsen for å få vite mer om hva som gjør det attraktivt å bo på Hadeland. Hva folk verdsetter ved sitt nærmiljø og hva som er de beste argumentene når vi skal fortelle andre hvordan det er å leve og bo her, både for unge og eldre. Samtidig vil undersøkelsen kunne gi innspill til hva man savner, sier daglig leder Ingunn Granaasen i Regionrådet for Hadeland IPR.

Foto: BT Stokke