Torgboder til utlån

Torgboder til utlån

Regionrådet for Hadeland har 20 torgboder til utlån.

Bodene er laget av impregnerte materialer og bordplata er 90cm *200 cm. Bodene kan benyttes av kommunene, næringslivet, lag/foreninger eller andre aktører til markedsdager, messer etc her på Hadeland.


Det er Hadeland Folkemuseum som administrerer utlånet For booking av boder Hadeland Folkemuseum:


E-post: hadeland.folkemuseum@randsfjordmuseet.no

eller


Telefon: 61 31 32 80


Utlån er gratis, men depositumsavtale må skrives under på, sammen med avtale om dato for henting og tilbakelevering.