15. juni åpnet utstillingen "Jakten på Hadeland" på Randsfjordmuseet. To av museets ansatte holdt et lite tilbakeskuende skuespill, før de "klippet" den røde "snora". Se link til video lengre ned i saken.

"Glipper Hadeland?"

I åpningstalen spurte direktør Hans Philip Einarsen:

"Er Hadeland er i ferd med å glippe ut av hendene våre? Hva skjer med hadeland framover? Hva betyr Hadeland for deg? Kommunesammenslåinger og fylkestilhørighet har vært drøftet i kommunesaler og på gatehjørner de siste årene. Spørsmålene skaper stort engasjement.

Einarsen sa videre et museet ønsker å skape rom for refleksjon og samtaler omkring tematikken, og synliggjøre mangfoldet på Hadeland.

Solfrid Myhre, som sammen med Andrea Fritsvold og utstillingsdesigner Alejandra Mendez, har jobbet fram utstillingen, holdt også tale under åpningen. Hun hadde dette å si om identitet:

"Hadeland er identitet. De som har valgt å slå seg ned her kalles hadelendinger. Noen sier man må ha minst tre generasjoner for å få lov til å bruke hedersbetegnelsen Hadelending.
Men når vi spurte ungdommen om hvem som er Hadelending var svaret klart – bor du på Hadeland er du hadelending. Det er bra det er ungdommen som er framtida."

Fra bronsealderen

Utstillingen er også en historisk begivenhet, og den 6. juli kunne museet stolt vise frem de originale bronsebukkene. Vestbyfunnet er blitt lånt ut til Randsfjordmuseet fra Kulturhistorisk Museum. 

Einarsen forteller at med Vestbyfunnet i hus er sikkerhetsnivået er på topp, med skuddsikkert monter og utvidet vakthold.

Det blir tilbud om spesialomvisninger i utstillingen i perioden Bronsebukkene spilles på museet.

https://youtu.be/UlCg2ucpME8