I kommunene Lunner og Gran har kulturaktiviteter og arrangementer for barn og unge vært samlet under én paraply, UngHadeland, siden 2013. Samarbeidet har gradvis vokst i størrelse og omfang, både når det gjelder innhold og antall ansatte, og er i dag et eget tjenesteområde under kulturkontoret for Lunner og Gran. UngHadeland har en rekke faste aktiviteter og møteplasser for unge mellom  8-25 år.

UngHadeland legger til rette for fritids- og ferieaktiviteter, de jobber med forebyggende og helsefremmende ungdomsprosjekter i begge kommunene, og er ansvarlige for ungdomsklubbene/ungdomsarenaer. De legger også til rette for større og mindre arrangementer i egen regi og samarbeider med frivillige lag og foreninger om aktiviteter i skoleferier og på fritiden for øvrig.

Møteplassene i Lunner og Gran

  • Ungdommens Hus i Gran (etablert i 2023) – åpent tre/fire dager i uka
  • Arena Lunner (ungdomsarena på Frøystad, siden 2013) – åpent en/to dager i uka
  • Friluftshuben på Harestua (under utvikling, med planlagt åpning januar 2024). Dette er et samarbeid mellom DNT Hadeland, Mine Opplevelser og UngHadeland
  • BUA Gran (i ungdommens hus) åpent to dager i uka
  • BUA Lunner (under Arena Lunner/Frøystad) åpent to dager i uka
  • BUA Harestua (under utvikling – åpner i Friluftshuben januar 2024)

Aktivitetene er mange og varierte. For eksempel arrangerer UngHadeland høst- og vinterfestivaler, nattcup med kontinuerlige kamper gjennom hele døgnet, konserter og utflukter.

Badepark og festival

I Jevnaker har Ungdomskafeen (UK) siden 2011 vært et sosialt møtested i sentrum, og holder åpent tre dager i uka. På UK kan man treffe venner, gjøre lekser, skravle, danse, lage mat, spille forskjellige typer spill, og delta på ulike aktiviteter. UK er et gratistilbud for ungdom fra 8. klasse til 18 år. Det drives av Jevnaker kommunes kulturtjeneste, og har fem deltidsansatte.

BUA Jevnaker har eksistert i  fem år og har vært en braksuksess, med utlånstall helt i norgestoppen.

Om sommeren er Nord-Europas største badepark, Randsfjord badepark, svært populær, og når Randsfjordfestivalen går av stabelen betyr det masse tilbud rettet spesielt mot barn og unge.

I Jevnaker har også Kistefos Museum og Hadeland Glassverk ulike tilbud til de yngste. På vinteren kan man boltre seg på Jevnaker kunstisbane, med kunstis på både indre og ytre bane. Banen er del av Jevnaker stadion, en omfattende idrettspark som også inneholder kunstgressbane med undervarme, gressbaner, idrettshall, ballbinger og skatepark.

Foruten Kulturskolen, som er et tilbud i alle de tre kommunene, finnes det også andre aktører innen kultur og samfunn. På Glasslåven kunstsenter i Gran arrangeres ulike kurs og åpne kvelder/dager, og Randsfjordmuseet satser aktivt på formidling til barn og unge, med blant annet egne skoletilbud. I hele regionen har ulike husflidslag kurs og arrangementer, og en rekke andre frivillige organisasjoner tilrettelegger for et variert fritidstilbud.

Aktiv sommer

UngHadeland arrangerer årlig “Aktiv sommer”, der også Jevnaker deltar. Gjennom sommeren kan man velge i en lang liste av aktiviteter, hvor de fleste er gratis eller har lav deltakeravgift. Tidligere år har for eksempel noen av aktivitetene vært mesterskap i dødsing, båtførerprøven, band, korps, foto, maling, dans, teater, bordtennis, fotball, paintball, motorcross og tur til Tusenfryd.

Tilhørighet og fellesskap 

En meningsfull fritid er avgjørende for å skape tilhørighet og fellesskap blant barn og unge. Det styrker samfunnsengasjementet og samarbeidet på tvers av ulike grupper, og bidrar til å bygge et bedre samfunn for alle.

Tjenesteleder i UngHadeland Inger Reidun Fleischer, sier dette om hvorfor er dette arbeidet er så viktig:
– Meningsfulle fritidsaktiviteter for barn og unge har flere fordeler. De fremmer god fysisk og psykisk helse og gir mulighet for sosialisering og mestring på trygge arenaer. Aktivitetene bidrar til utvikling av ferdigheter, talenter og interesser, styrker selvtillit og motivasjon for læring og utforsking. Aktiv fritid er også viktig for å forebygge og redusere ensomhet, sosial isolasjon, atferdsproblemer og kriminalitet, spesielt for dem som sliter med å finne sin plass i skole eller samfunn.

Fleischer understreker at unge på Hadeland skal ha tilgang til varierte fritidsaktiviteter og sosiale møteplasser som gir glede, mestring og utvikling, og at de skal kunne delta i idrett, kultur og friluftsliv uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, funksjonsevne og økonomi.

Se her for mer om arbeid med og for de unge på Hadeland.