Ikke alle steder på Hadeland har det kommet nok snø til at det kan kjøres løyper, men på flere litt høyereliggende plasser er det nå nypreparerte spor.

På nettsiden www.skiforeningen.no/utimarka/foremelding finnes en samlet oversikt over hvor Skiforeningen og lokale løypeforeninger kjører opp skiløyper, med oppdatert preppe-status. Søk for eksempel etter Hadelandsåsene, Nordmarka nord eller Veståsen - Ådalen.

I Lunner er de mest populære utfartsstedene for skigåere Mylla, Svea, Svartbekken, Harestua, Brovoll, Bislingen, Skjerva og Koperud. I tillegg brøytes det spor for skøyter på Harestuvannet.

I Jevnaker er det foreløpig kun Ringkollen og deler av Nordmarka som har oppkjørte løyper. Andre populære utfartssteder er Myskogen, Tverrsjøstallen og Flekkerøymyra på Jevnaker Vestås. Når det kommer mer snø blir det også dobbelt lysløype på Bergemoen/Eggemoen.

I Gran starter skituren gjerne på Lygna, Blokkhus, Sagvollen eller Storjuvet.