Behovet for en Hadelandserklæring ble drøftet vinteren 2023, etter innspill fra Jevnaker kommune. Ordførerne i de tre Hadelandskommunene har diskutert formål og innhold i en slik erklæring, og på Hadelandstinget fredag 12. mai 2023 la ordførerne fram et konkret forslag.

Hadelandserklæringen er ment å fungere som en overbygning for samarbeidet på Hadeland, som kan bidra til å binde kommunestyrene sammen.

Hadelandserklæring inneholder følgende tre hovedpunkter

Merkevaren Hadeland: Det påpekes at Hadeland er en felles merkevare, som kommunene har et felles ansvar for å ivareta. Det skal tilstrebes å bruke Hadelandsbegrepet på virksomheter eller aktiviteter der alle tre kommunene er inkludert.

Involvering og samarbeid: I dette punktet presiseres det at kommunene må samarbeide og involvere hverandre i større saker, og at kommunene ønsker spesielt å videreutvikle samarbeidet om prosjektet “Hadeland nært og naturlig” og Hadeland som merkevare.

Felles kultur: I det siste punktet framheves Hadelands felles historie og kultur, og at det er viktig at kommunene i fellesskap videreutvikler dette som en del av merkevaren Hadeland.

De tre ordførerne Harald Tyrdal i Lunner, Morten Lafton i Jevnaker og Randi Eek Thorsen i Gran, har dette å si om betydningen av erklæringen og at den ble enstemmig vedtatt i alle kommunestyrene:

– Dette er en symbolsk og viktig bekreftelse av fellesskapet. Sammen forpliktelser Lunner, Jevnaker og Gran seg til å ivareta merkevaren Hadeland og sikre en god utvikling. Med tre enstemmige kommunestyrer i ryggen, er det et historisk sus over denne signeringen.

Se hele erklæringen her.