Det kom inn hele 217 søknader til konkurransen, som nå er avsluttet. De lokale ekspertene som bidrar er GAST Entreprenør, Byggservice Innlandet, Feiring, Montér, Hadeland Glassverk, Fagmøbler Hadeland og Hageland Hadeland.

- Vi synes det er gøy at responsen var så god, og at så mange ønsket å delta, sier Monica Celius, prosjektleder i Regionrådet for Hadeland, og juryleder.

Sterke historier

Søknadene med historier og bilder av diverse uterom gjorde inntrykk på juryen. 

- Noen av innsenderne hadde morsomme skråblikk på egne tilkortkommenheter som gartner eller håndverker, mens enkelte beskrev sterke personlige historier, for eksempel en vanskelig hverdag som gjør det utfordrende å holde et uterom ved like, sier Monica. 

De øvrige i juryen var:
Tonje Fosshaug, salgs-og markedssjef besøkssenter Hadeland Glassverk
Lars Ola Sterud, fagansvarlig anlegg, prosjektleder GAST Entreprenør
Harald Tyrdal, ordfører Lunner kommune og leder av Regionrådet

Lykkelige vinnere

Av de 217 søknadene ble det plukket ut 33 finalister, og juryen har hatt en tøff jobb med å komme frem til en heldig vinner, men til slutt ble det Fredrik Hägnemark og Eirill Heitkøtter Bratlie på Harestua, som fikk den hyggelige beskjeden.

- O, shit! Det er helt sinnssykt! var den umiddelbare responsen fra Fredrik, da Regionrådet ringte med den gode nyheten. 
Han kunne fortelle at familien har mange prosjekter som henger over dem, i tillegg til at de venter tvillinger nå i september. 
- Jeg har en kreativ kone, men med begrenset kapasitet, og selv har jeg lite tid. Dette bidraget blir veldig kjærkomment, og betyr mye for oss, sa den lykkelige vinneren.

Juryen uttaler at Fredrik og Eirill ble valgt ut fordi de presenterte en fin kombinasjon av søknad og et prosjekt man ser vil ha svært god nytte av oppussingshjelp.