Innbyggersvar

Innbyggerundersøkelse

Regionrådet ønsker å vite hva som gjør at det er godt å bo på Hadeland.

Start undersøkelsen her >>

- Vi gjennomfører denne innbyggerundersøkelsen for å få vite mer om hva som gjør det attraktivt å bo på Hadeland. Hva folk verdsetter ved sitt nærmiljø og hva som er de beste argumentene når vi skal fortelle andre hvordan det er å leve og bo her, både for unge og eldre. Samtidig vil undersøkelsen kunne gi innspill til hva man savner, sier daglig leder Ingunn Granaasen i Regionrådet for Hadeland IPR.

- Når du har svart på spørsmålene og eventuelt lagt igjen dine kommentarer, vil vi også sette stor pris på om du deler lenken til undersøkelsen slik at vi får svar fra flest mulig, legger hun til.

Undersøkelsen er nettbasert, og det tar bare noen minutter. Dine svar er anonyme.

Foto: BT Stokke