Næringshage

Næringshage

I Gran Sentrum finner du regionens næringshage, Hadelandshagen, med en rekke tilbud til den som går med tanker om å etablere en bedrift.

Næringshagen jobber for å styrke nyetablering og innovasjon i kunnskapsbaserte virksomheter. Gjennom etablererveilederen tilbys kurs og veiledning for nyetablerere. Hadelandshagen gir også bistand til videreutvikling av eksisterende virksomheter, mulighet for gunstige kontorplasser og en fellesarena for bedriftsnettverk.

For mer informasjon, besøk Hadelandshagen på http://hadelandshagen.net