Gran

Gran

Gran kommune er den største av hadelands-kommunene, og ligger på begge sider av Randsfjorden. De fleste innbyggerne bor syd i kommunen der avstanden til Oslo er mellom 60 og 70 km.

Her ligger også de tre tettstedene Brandbu, Jaren og Gran med tilsammen ca. 5000 innbyggere. 1. januar 2011 var innbyggertallet i kommunen 13434. Gran kommune har rike tradisjoner som jord- og skogbrukskommune. Selv om bare ca. 6 % er direkte sysselsatt i landbruket, bidrar landbruket direkte og indirekte til langt flere arbeidsplasser. Totalt areal er 760 kvkm, herav 63 % skog, 10 % jordbruksareal og 27 % vann og annet areal.

Kommunen har 6 kommunale og 12 private barnehager. Barneskoler: Bjoneroa skole, Bjørklund skole, Fagerlund skole, Fredheim skole, Jaren skole, Grymyr skole, Moen skole, Sanne skole, Trintom skole og Solvang skole. Ungdomsskoler: Bjoneroa skole, Brandbu ungdomsskole og Gran ungdomsskole.

Store bedrifter: Hadelandprodukter AS, Trox Auranor Norge AS, Personec AS, Aditro.

www.gran.kommune.no