Jevnaker

Jevnaker

Jevnaker

Jevnaker kommune ligger sørvest i Oppland fylke. Tettstedet ligger som en grønn halvsirkel ved Randsfjordens sørende. Herfra strekker kommunen seg nordover mot Gran, sør og østover i Nordmarka mot Ringerike og Lunner, og vestover mot Ådalselva. Kommunens utstrekning på 225 km2 rommer 170 km2 skogsområder, 15 km2 dyrket mark og ca. 580 dekar industri-/serviceområder. Jevnaker hadde i januar 2011 6359 innbyggere, fordelt på ca. 2 700 husstander. 2/3 av husstandene er plassert sentralt rundt handelssenteret Nesbakken, i sørenden av Randsfjorden.

Kommunen har 4 kommunale og 3 private barnehager. Barneskoler: Toso skole, Jevnaker skole og Bergerbakken skole. Ungdomsskole: Jevnaker skole.

Store bedrifter: Hadeland Glassverk AS, VA-Tech Hydro AS

www.jevnaker.kommune.no