Hadeland nært og naturlig interkommunalt politisk råd (IPR) er en møteplass for politisk ledelse i de tre kommunene (Gran, Lunner og Jevnaker) og fylkene (Akershus og Innlandet). Fylkene bruker også rådet som et kontaktledd inn mot kommunen på flere ulike områder. I tillegg har rådet god kontakt med omkringliggende regioner som Ringeriksregionen, Gjøvikregionen og Gardermoregionen samt Nittedal kommune. Ved siden av programmet «Hadeland nært og naturlig» jobber rådet med temaer innen infrastruktur (samferdsel, kraft / nett-tilgang), kompetanse / skole, bærekraft, næringsutvikling og andre viktige områder innen samfunnsutviklingen som berører kommunene.

Det interkommunale politiske rådet gir høringssvar i ulike saker og er representert på følgende møteplasser:

• Osloregionen - styringsgruppe (politisk), administrativ koordineringsgruppe og faggruppe
• Regionalt kompetanseforum Hadeland
• Regionkoordinatorsamlinger Akershus
• Regionkoordinatorsamlinger Innlandet

Administrasjonen er samlokalisert med Hadelandshagen og har kontorer i Gran sentrum og i Sagparken på Harestua.