Barnehager

Barnehager

På Hadeland legges det til rette for lek og læring i trygge omgivelser. Vi har full barnehagedekning og varierte tilbud med naturbarnehager, bondegårdsbarnehager og Steinerbarnehager i tillegg til de mer tradisjonelle barnehagene.

Kommunene har et hovedopptak hvert år, men praktiserer også løpende opptak gjennom året. Det er full barnehagedekning i regionen, og på kommunenes hjemmesider finner du oversikt over både offentlige og private barnehager.


Oversikt over barnehagetilbudet finner du her:

http://gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Barnehage/

http://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Barn-familie-og-utdanning/Barnehager-i-Jevnaker/

http://www.lunner.kommune.no/barnehage.297384.no.html