Skole og utdanning

Skole og utdanning

På barne- og ungdomsstrinnene finner du et undervisningstilbud med små grendeskoler og større skoler i de største tettstedene. Hadeland Videregående Skole ble samlet i nytt bygg i Gran sentrum i 2012 og har 950 elever.

Hadeland videregående skole tilbyr en rekke studiespesialiseringer, blant annet Medier og kommunikasjon, Idrettsfag, og Teknikk og Industriell produksjon. Noen elever i regionen pendler også til Hønefoss vgs.


Voksenopplæring finnes på Jevnaker og i Gran (felles for Gran/Lunner). Her gis det opplæring på grunnskolenivå, samt undervisning i norsk- og samfunnsfag for personer med minoritetsbakgrunn. I Gran ligger Karrieresenter Opus Oppland, som tilbyr karriereveiledning, videregående opplæring for voksne, realkompetansevurdering, desentralisert fag og høgskoleutdanning, IT-kurs, språkkurs, samt prosjektledelse for privatpersoner og bedrifter i Hadelandsregionen.

Fra Hadeland er det også kort vei til utdanningstilbud i naboregionene. Det er mulig å følge studier på Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Buskerud og de mange studiestedene i Oslo.


Informasjon om skolene på Hadeland:

http://www.lunner.kommune.no/skole-og-utdanning.297873.no.html

http://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Barn-familie-og-utdanning/Grunnskole/

http://gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Skole-og-utdanning/

http://www.hadeland.vgs.no/