Hadeland - nært og naturlig

Hadeland - nært og naturlig

Hadeland skal bli den mest attraktive bo- og etablererregionen på Østlandet for den som vil leve i takt med naturens bæreevne.

Hadeland nært og naturlig er regionens hovedsatsing og jobber for å gjøre Hadeland mer kjent. Satsingen har hovedfokus på markedsføring av regionen. Vi jobber med synliggjøring av det Hadeland kan by på for beboere, besøkende og etablerere. Vi jobber også med stedsutvikling, arrangementsutvikling og næringsutvikling for å gjøre regionen mer attraktiv for innbyggerne, tilflyttere, talenter og bedrifter.


Prosjektleder,

Janka Stensvold Henriksen