Aktuelt

Her finner du aktuelle saker som vi jobber med eller vil vise frem


Regionkontoret

Regionkontoret

I regionadministrasjonen finner du, foruten daglig leder Sigmund, klimapådriver Kristin, pådrivere for bærekraftig stedsutvikling i Lunner og Gran Emilie og Øyvind og prosjektledere Vibeke og Janka.

Vi jobber med utvikling av Hadeland som en attraktiv region både for de som allerede er lokalisert her og for talenter, kompetanse, grundere og bedrifter på flyttefot.

Har du et prosjekt som bidrar til å gjøre Hadeland til et bedre sted å bo og leve? Kom innom oss davel.


Les mer   
Opplev Hadeland

Opplev Hadeland

Brosjyren retter seg mot innbyggere, hyttefolk, dagsturister, ja alle som vil utforske Hadeland på fritiden. Her finner du opplevelser knyttet til mattradisjon, kultur, landbruk og natur og det unike kulturlandskapet.

- Med denne brosjyren vil vi slå et slag for hverdagsturismen, og vise litt av mulighetene som ligger her sier prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes.

Regionen har Randsfjorden som sitt hjerte og er omgitt av vakkert kulturlandskap med hyggelige tettsteder. Forgreinede innsjøer og langstrakte skoger innbyr til små oppdagelser, store turopplevelser og mange overraskelser. Endeløse skiløyper innbyr til en snøsikker vintersesong for turgåere og treningsentusiaster

Brosjyren viser vei til museene og besøksgårder så vel som å gi tips om fine sykkelturer, badeplasser, fotturer, skiturer og skøytebaner. Noe for enhver alder og skostørrelse.

Her finner du spisesteder som ivaretar mattradisjoner, utsalg hvor du finner kortreiste matvarer og en god seng for natten enten du vil slå opp telt eller våkne til ferdig frokost på hvit duk.

Se brosjyren her: Opplev Hadeland


Les mer   
Stor-Oslo Nord

Stor-Oslo Nord

Gjøvikbanen og RV4 på dagsorden
Stor-Oslo Nord og en rekke bedriftsledere, vil formidle et tydelig budskap når delegasjonen fra Stortingets Transportkomité kommer til Nittedal og Raufoss den 5. oktober.

Konferansen om Gjøvikbanen og Rv4 flyttes fra 17. oktober til 15. november grunnet kollisjon med Transportkomiteens høring i Stortinget av statsbudsjettet.

Følg prosjektet på Facebook.

Prosjektet Stor-Oslo Nord jobber for å korte ned reisetiden mellom Oslo og Gjøvikregionen. Stor-Oslo Nord ble startet sommeren 2012 av kommunene Gjøvik, Nittedal, Gran, Lunner, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Formålet med prosjektet er å korte ned reisetiden til og fra Oslo.

• Ny trasé og dobbeltspor på Gjøvikbanen mellom Oslo S og Roa

• Firefelts motorvei fra Raufoss/Gjøvik til Mjøsbrua

• Ny og forbedret Rv4 mellom Nittedal og Oslo med ny Fossumdiagonal, og utbedret Fv22-E6

Et bredt partnernettverk støtter Stor-Oslo Nord Bedriftsledere i kommunene er engasjerte og ønsker å delta aktivt i arbeidet for Rv4 og Gjøvikbanen. Til nå har 27 viktige bedrifter signert partnerskap med Stor-Oslo Nord prosjektet.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte prosjektleder Jarle Snekkestad. Jarle er prosjektleder for Stor-Oslo Nord og arbeider med regionalt utviklingsarbeid.

jarle@gjovikregionen.no

Les mer om Stor-Oslo Nord


Les mer   
Torgboder til utlån

Torgboder til utlån

Bodene er laget av impregnerte materialer og bordplata er 90cm *200 cm. Bodene kan benyttes av kommunene, næringslivet, lag/foreninger eller andre aktører til markedsdager, messer etc her på Hadeland.


Det er Hadeland Folkemuseum som administrerer utlånet For booking av boder Hadeland Folkemuseum:


E-post: hadeland.folkemuseum@randsfjordmuseet.no

eller


Telefon: 61 31 32 80


Utlån er gratis, men depositumsavtale må skrives under på, sammen med avtale om dato for henting og tilbakelevering.Les mer   

Klimapådriver


Klimapådriver, Kristin Molstad, jobber med klimaspørsmål på Hadeland og hjelper de tre kommunene med sitt arbeid for å nå sine klimamål.

Gran, Lunner og Jevnaker lager ny felles energi- og klimaplan for Hadeland. Dette arbeidet ledes av klimapådriver, Kristin Molstad på region-kontoret og en stor del av arbeidet så langt har vært å involvere egne innbyggere i planen.

Her kommer en oppsummering av 5 temabaserte klima-workshopsLes mer   
Skjønnsmidler til klimaprosjekter

Skjønnsmidler til klimaprosjekter

Grønt skifte var ett av de prioriterte områdene ved Fylkesmannens fordeling av skjønnsmidler til kommunene i Oppland nylig. Hadelandskommunene fikk 500 000 kr til arbeidet med felles klimapådriver og Jevnaker kommune fikk 300 000 kr til et prosjekt om grønt skifte i sentrum.

Klimapådriver på Hadeland

Hovedmålet for klimapådriverprosjektet er at «Hadeland skal fremme bærekraftig samfunnsutvikling som bidrar til økt livskvalitet, innovasjon og verdiskaping». De tre kommunene Gran, Lunner og Jevnaker deler stillingen som Klimapådriver seg imellom. Prosjektet er organisert av regionrådet i Hadeland og har pågått i flere år. Det er oppnådd gode resultater, og Fylkesmannen har også tidligere gitt skjønnsmidler til klimapådriverarbeidet. Fylkesmannen oppfordrer også andre kommuner til å samarbeide med nabokommuner om en felles klimapådriver.

Grønt skifte i Jevnaker sentrum

Med fokus på Jevnakers kvaliteter hvor 80% av innbyggerne bor sentrumsnært ønsker kommunen å gi innbyggerne konkrete realistiske muligheter til å gjøre miljøvennlige valg, gjennom kollektivtilbud, ladestasjoner etc. Det tas sikte på at sentrum skal profileres som klimanøytralt og å ta i bruk ny eknologi. Kommunen ønsker gjennom prosjektet å opp å gode synergier til å tenke miljø på andre område som boligbygging og energiforsyning.


Les mer   
Workshop for reiselivet

Workshop for reiselivet

Til reiselivsaktører på Hadeland

Gran, Lunner og Jevnaker kommuner skal utarbeide en felles regional plan for energi og klima på Hadeland for 2018-2021. De regionale strategimålene og handlingsplanen skal innarbeides i kommunenes egne planer og danner grunnlaget for hvordan kommunene skal jobbe med energi og klima i de neste fire årene. Gran, Lunner og Jevnaker kommuner ønsker å engasjere næringslivet i utviklingen av strategier og tiltak for hvordan vi kan skape et mer bærekraftig og klimavennlig Hadeland.

Temaet for neste workshop er «Bærekraftig næringsliv og verdiskaping». Vi har valgt å løfte frem reiselivet spesielt i denne workshopen. 2017 er FN-året for bærekraftig turisme og et nasjonalt satsningsområde. Torhild Solbakken fra Norsk Turistutvikling vil holde et innlegg om hva er bærekraftig reiseliv i praksis og mulighetsrommet for norske reiselivsaktører til å bruke dette som konkurransefortrinn i årene framover.

Siste del av workshopen vil det bli gruppearbeid hvor vi ønsker at en av gruppene jobber spesielt med klima, energi og bærekraft knyttet til reiseliv, og gi innspill på hvordan Hadelandskommunene og reiselivsnæringen kan utvikle et mer bærekraftig reiseliv i regionen. Vi håper derfor reiselivsaktører på Hadeland har interesse og anledning til å delta.


Workshop om bærekraftig næringsliv og verdiskaping

TID: Onsdag 8.mars kl. 18-21

STED: Hadelandshagen, Storgata, Gran


PROGRAM

Kl.18.00: Innledninger om kveldens tema

- Næringslivets rolle i det grønne skiftet. Bærekraft som konkurransefortrinn v/Even

Alexander Hagen, fylkesordfører i Oppland

- Bærekraftig reiseliv i praksis v/Torhild Solbakken, Norsk Turistutvikling

- Eksempler fra bedrifter

Kl.19.05: Informasjon om gruppearbeidet v/klimapådriver

Kl.19.15: Bevertning/gruppesamling

Kl.19.30: Gruppearbeid

Kl.20.40: Oppsummering v/gruppeledere

Kl.20.50: Veien videre v/klimapådriver

Kl.21.00: Avslutning/Mingling

Det vil bli foredrag, gruppesamtaler og enkel bevertning.

Arrangementene er åpne for alle.

Påmelding til kristin.molstad@gran.kommune.no.


Invitasjon og program som PDF


Informasjon om planprosessen

TIDSPLAN:

Februar-April: Medvirkningsprosesser (workshops, klimakontor, brosjyre, oppdrag

for barnehager/skoler)

April-Mai: Utarbeide høringsutkast.

Politisk innspillrunde (inkl. Hadelandstinget, ungdomsråd, eldreråd)

Mai/Juni: Høringsutkast vedtas i kommunestyrer

Juni-September: Plan på høringsrunde. Frist: 1.september

September: Vurdere høringsinnspill.

Okt/Nov: Endelig planvedtak i kommunestyrer


ORGANISERING:

Kristin Molstad, klimapådriver for Hadeland, er koordinator for arbeidet.

Politiske styringsgrupper:

- Formannskapet i Jevnaker kommune

- Politisk arbeidsgruppe for klima og miljø i Gran kommune

- Komité for klima, infrastruktur, miljøvern og eiendom i Lunner kommune

Interkommunal og tverrfaglig arbeidsgruppe:

- Øyvind Sørlie (Gran)

- Gard Olsen (Gran)

- Guri Kjærem (Lunner)

- Kari-Anne Steffensen Gorset (Lunner)

- Kjersti Andresen (Landbrukskontoret)


Ved spørsmål, innspill etc., ikke nøl med å ta kontakt:

Kristin Molstad, klimapådriver for Hadeland

kristin.molstad@gran.kommune.no/454 86 870Les mer   
Sommertoget til Hadeland

Sommertoget til Hadeland

Det blir GRATIS sommerfest for store og små denne dagen. Vi kan love masse underholdning, et mylder av aktiviteter for alle aldre og selvfølgelig muligheten til å se en stor TV produksjon på nært hold!

PROGRAM FOR DAGEN 25.juli
Sommertoget reiser fra Eidsvoll kl. 11:08 via Hakadal,og vil ankomme Gran stasjon ca. kl. 14:20.
Reisen vil bli vist "minutt for minutt" på NRK kl. 15:00.

12.00 (Hele dagen)
Åpning av Foodcourt og Håndverksmarked.
Deltakere foodcourt: Hadeland Andelslandbruk, Hemlaga på Næs, Thorbjørnrud, Sangnespølsa, Helgum Gård, Jordens fristelser, Jøtt Gøttt fra Hadeland, Grønnsakshandler, Hadeland Håndverksbryggeri, Hadeland Viltslakteri og Texan BBQ.

12.00 (Hele dagen)
Aktiviteter og stands:
Vannsklie i Jernbanegata, buldrevegg og line.
Handelstanden stiller med boder og gode tilbud, Solobservatoriet har egen stand med aktiviteter og rebus, Hadeland Glassverk kommer med glassblåsere.
Det blir en mini-bondegård i samarbeid med Bondelagene i Hadeland og ansiktsmaling, LO Stat griller og har med seg en egen modelljernbane. Modelljernbaneforeningen i Norge kommer også med sine egen modelljernbane denne dagen.

14.00-15.00
NRK P1 sender direkte fra stasjonen. Programledere er Penny Wayne Claire Kembba og Ragnhild Silkebækken. 2 timer som blir fylt med intervjuer og lokale artister.

14.20
Sommertoget ankommer stasjonen. Underholdning: Stort felles Hadeland korps og kor. Ordfører Willy Westhagen ønsker velkommen.
Ta med flagg, plakater og ønsk toget velkommen!

14.30
Minikonsert med Sommertogkorpset Hadeland 2017 i Storgata.

14:40
Minikonsert med Mannskoret KK på Tråkket.

Fra ca. 14:40:
Fantorangen og Perla fra NRK Super hilser på barna på stasjonen, og NRK Supers Labyrint stiller med slimball-kaste-stand. Det blir også noen tilbud for de voksne, som VR-guiding. Prøv å hopp i Holmenkollen i Virtual Reality!

15.00
Seniordansen danser foran scene på stasjonsområdet.

15.20
Konsert med Sons of Taiga fra scene på stasjonsområdet.

16.20
Mini-konsert med Eli Kristin Hansveen og pianist fra scene på stasjonsområdet.

20.30
Konsert med High Red fra scene på stasjonsområdet.

21.30
NRK Sommeråpent sendes direkte fra stasjonen. Vi kan love en sending som er full av lokale gjester og saker. Kanskje kommer noen vi kjenner på TV?

22:30
Vi avslutter dagen på stasjonen.

PROGRAM 26.JULI

09.00 -11.00
Reiseradioen sender direkte fra stasjonen på Gran. Programledere: Penny Wayne Claire Kembba og Ragnhild Silkebækken.

11.05
Avgang fra Gran stasjon

11.15 - 11.30
Sommertoget stopper på Roa.

11.50-12.00
Sommertoget stopper på Jevnaker. https://www.facebook.com/events/2215524348673959/

Har du en god ide eller aktivitet?
Har du noe du vil bidra med? Har du en spennende hobby? Er du medlem av kor eller korps? Kanskje er du skuespiller eller danser? Vi vil gjerne ha kontakt med lag/foreninger og enkeltpersoner som kunne tenke seg å bidra inn mot folkefestprogrammet gjennom dagen.

Ta kontakt med prosjektleder Marianne Aashaug på maa@gjovik.com


Les mer   
Ski-NM på Lygna

Ski-NM på Lygna

Fire dager til ende, fra 2. til og med 5. februar 2017 vil hele norgeseliten på ski være samlet til skifest på Lygna skisenter. Et skisenter som da vil være oppgradert for 35 – 40 millioner kroner, med blant annet helt nytt hovedsenter/felleshus på om lag 900 kvadratmeter. Et senter som inneholder alle fasiliteter, fra nytt kjøkken, kjølerom, «storstue», garderober, toaletter, møterom og lager. Hele løypenettet er nå bygget opp og om slik at det er bedre tilpasset så vel TV-sendinger som alle publikummere som skal overvære skifesten.


Les mer   
Prosjektleder

Prosjektleder

Har du lyst til å jobbe for at Hadelands-regionen skal bli enda mer attraktiv for tilflytting og næringsutvikling?

Som prosjektleder for Hadeland - nært og naturlig vil du bidra til å synliggjøre og markedsføre Hadeland som en attraktiv, grønn og bærekraftig region. Prosjektet skal bidra til å øke tilflytting og til å få flere kompetansebaserte virksomheter til å etablere seg i regionen.

Som vår nye kollega vil du inngå i et hektisk og kreativt miljø som arbeider med andre beslektede prosjekter. I tillegg til arbeidet med å gjøre regionen mer kjent, vil du ta del i ulike regionale utviklingsprosjekter. Du vil også ha ansvar for oppdatering og utvikling av regionens hjemmesider.

Noe for deg? Her finner du utlysningen:

https://k247.gran.kommune.no/recruitment/opening?1

www.hadelandsjobb.noLes mer   
Musikalsk formiddag på Glassverket

Musikalsk formiddag på Glassverket

I sommer er det igjen klart for gratis konserter på Glassverket lørdager kl 12.
Les mer   
Hadelandsjobb.no

Hadelandsjobb.no

Oppdatert oversikt over ledige jobber i de tre Hadelandskommunene.
Les mer   

Nye nettsider

Her skal du enkelt kunne finne det du søker, enten du vil vite hva regionen har å tilby, eller du er opptatt av Regionrådets prosjekter.
Les mer   
Hadelandskonferansen

Hadelandskonferansen

Hadeland, kommuner og næringsliv ønsker velkommen til:

Hadelandskonferansen 2015

Hadeland videregående skole, fredag 20. november.Årets tema:

Hvem skaper framtida på Hadeland?
- Er du modig deltaker eller skeptisk tilskuer?

Haddy Njie

Haddy N`jie er årets konfransier. Foto: Avisen Hadeland

Les mer om konferansen her


Les mer   
Bærekraft

Bærekraft

​Hadeland et satsingsområde for alternative, fornybare energikilder.
Les mer