Utlån av torgboder

Utlån av torgboder

Regionrådet for

Hadeland har 10 torgboder til utlån. Bodene er laget av

impregnerte materialer og bordplata er 90cm *200 cm. Bodene kan benyttes av

kommunene, næringslivet, lag/foreninger eller andre aktører til markedsdager,

messer etc her på Hadeland.

Det er Lunner Produkter AS (LUPRO) som administrerer utlånet og de tilbyr også transport.

Bestilling til LUPRO:

E-post: produksjon@lupro.no eller

Telefon: 613 24 960

Utlån er gratis, men transport/henting avtales direkte med LUPRO i forbindelse med bestillingen. Transporten innenfor Hadeland koster kr 1000,- Dette gjelder levering og henting – uavhengig av antall bord.

Tidligere aktueltsaker finner du her:

http://regionhadeland.no/regionradet/aktuelt/