Bærekraft

Bærekraft

​Hadeland et satsingsområde for alternative, fornybare energikilder.


Med landets tre første grønne energikommuner, ønsker regionen å være i front på energieffektivisering, fornybar energi samt reduksjon av klimagassutslipp. Miljøfokuset er politisk forankret og har gjort Hadeland til et attraktivt sted for blant annet økologisk landbruk og biobrensel.

Økolandsby

Regionrådet utreder mulighetene for å etablere en økolandsby på Hadeland. Økolandsbyer er lokalsamfunn som integrerer et godt sosialt miljø med en bærekraftiglivsstil. De kombinerer moderne, miljøvennlige hus, et godt sosialt fellesskap og dyrking av økologisk mat. Regionrådet har tatt et initiativ overfor grunneiere, eiendomsutviklere, næringsliv og ildsjeler for å se på mulighetene. En økolandsby vil passe godt inn i regionens miljøprofil med satsing på biobrensel, grønne energikommuner og med ansettelsen av en egen klimapådriver.

Klimapådriver

Kristin Molstad er Hadelands nyansatte Klimapådriver, og hun har en unik rolle i Norge.