Grønn Framtid

Grønn Framtid

et næringsfond fra Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune satte av 35 millioner kroner i 2017 og ytterligere 10 millioner i 2018 til personer og virksomheter som har et grønt prosjekt eller en grønn idé de ønsker å gjennomføre. Neste søknadsfrist er 31.mars 2019 så løp og søk!

Gå inn på https://www.oppland.no/gronnframtid/ og les mer om hvem som har fått støtte og sjekk om DITT prosjekt kan være aktuelt.