#Hadeland

#Hadeland

Arrangørsamarbeid som gir fest og glede i hverdagen og forsterker merkevaren Hadeland.

Du skal ha ganske mye ståpåvilje og litt galskap i deg for å være festivalarrangør på Hadeland. Allikevel har vi etter hvert forholdsvis mange festivaler å besøke i vår egen bakhage. Det betyr at vi også har mange driftige arrangører som har mye erfaring og arrangementskompetanse på deling.

Nå skal festivalarrangørene i regionen samarbeide om merkevaren «Hadeland.» Noen av dem skal til og med bidra til å gjøre merkevaren «Oslo» kjent i Europa. Morten Wien, operasjef og rockeentusiast kan fortelle at det er en spennende og broket forsamling som utgjør brorparten av mannskapet når det arrangeres operafest på en scene i Randsfjorden. De frivillige består av alt fra den lokale motorsykkelklubben, rockeband, korsangere og interiørdesignere. Det er krevende å produsere operafestival og alt av lokale krefter, ildsjeler og dugnadsgjenger ivrer etter å ta i et tak.


Det er denne galskapen de identifiserer seg med i Oslo og den enestående dugnadsinnsatsen som skal til for å «hale i land» et slikt prosjekt. De fleste forbinder vel ikke kulturlandskapet på Hadeland med spektakulære operascener, men ifølge Morten, mente en lokal operadiva at dette landskapet nærmest skriker etter en egen operafest. Hadeland har kanskje ikke tidligere vært kjent for opera, men det blir vi nå. Vi skal bli Norges største operafestival innen år tre, som er neste år, forklarer Morten Wien, som representerer Operafest Røykenvik i prosjektgruppa for festivalsamarbeidet.

Midlertidige prosjekter og arrangementer er gode verktøy for å skape nye samlingssteder og møtepunkter i hverdagen på plasser uten faste møtearenaer. Vi spurte festivalarrangørene våre om ikke festivalfølelsen burde kunne vare enda lenger om vi går sammen om å skape aktivitet og ringvirkninger etter at lysene slukkes og musikken stilner.

Regionrådet har lenge arbeidet for å bruke festivalene våre til å fortelle hvem vi er og hva er vel bedre enn om hverdagen også kan bli mer festlig for oss som bor her. En vanlig utfordring på småsteder er at naturlige møtesteder som butikken, danselokalet og restauranten blir lagt ned. Hvor skal man møtes når det faste samlingspunktet blir borte?

Nye rom for folkefest og festival. Når Jevnaker får et nytt møtested til sommeren, med mat- og gårdsfestivalen «Høy på landet» så er det med arkitekt og småbruker Ellinor Aas på laget. For henne er det naturlig å engasjere seg der det er rom som inviterer til sanseopplevelser. Mat og drikkekultur har lang tradisjon på Hadeland og for oss er det viktig å utvikle et matmarked som gir en spesiell opplevelse for de besøkende og som blir en god arbeidsplass for lokalmatprodusentene, forteller Ellinor entusiastisk, mens hun viser med sirkelbevegelser hvordan markedet skal innby til en helhetsfølelse.

Det essensielle for arrangørene er å skape spennende konsept som samler mange mennesker og gir en god opplevelse. Noen ganger vokser det gode ideer ut fra praktiske utfordringer ved at det forventes mye folk til et lite sted. «Midlertidig sentrum Harestua» er et prosjekt som har utspring i et turnstevne som vil øke befolkningen der betraktelig for en helg i juni.

Hvordan kan vi bruke en slik anledning til å skape en folkefest som gir en varig positiv effekt for et sted som Harestua spurte Torstein Nybø oss på regionkontoret. Torstein, som foruten å være sjef for kino og kultursal på Hadeland, er brennende engasjert i Harestua IL. Nå har vi store planer om å bygge et midlertidig sentrum i aktivitetsparken under turnstevnet i juni og så flytter vi det vi bygger ned til «Gamleskolen» etterpå, forklarer Torstein, mens han viser på kartet.

Det blir mye folk i tilknytning til aktivitetsparken og idrettshallen så da trenger man et sted å gå til. I Sagparken kommer det jo et permanent torg på sikt, dermed kan de midlertidige møblene få oppbevaring på gamleskolen der det planlegges kulturpark. Får vi til dette samarbeidet med de andre festivalene håper vi at det bygges flere ting som også kan benyttes av vår egen festival, Sagstokk. Den arrangeres jo nettopp på arenaen ved gamleskolen senere i sommer, forteller han.

Frivillighet og fellesskap. Det er mye galskap og glede å finne på Hadeland. Og hvis du vil ha vårt beste tips til å bli kjent med hadelendinger om du er ny her så er det å melde deg som frivillig til festivalsommeren vi står foran. Foruten selve festivalopplevelsen så er det også rikelig anledning til å få litt påfyll av historie, matopplevelser, kunst og kultur. Ingenting slår den fellesskapsfølelsen av å skape noe sammen og bidra til å spre vår fortelling om oss selv til omverdenen.

Det er med utgangspunkt i en felles identitet, en tilhørighet og et fellesskap rundt festivalene våre at vi ønsker å bidra med forsterkning av de ulike aktørenes egne profiler. Vi er ikke de eneste som ser verdien av å støtte oppunder arrangørenes innsats for fortellingen om Hadeland. Hans Morten Sørlie i «Ny bolig Hadeland» er fast bestemt på viktigheten av å bidra til de ekstraordinære opplevelsene hvis en ny hverdag skal friste nye innbyggere til Hadeland.

Vi selger ikke bare hus, men det huset må ligge et sted og da er det viktig at stedet er et godt lokalsamfunn som kan by på opplevelser i hverdagen hvis folk skal trives, forklarer han. Dessuten er det viktig at vi får være med fra start hvis vi skal være med å bygge noe, for oss er det viktig med kvalitet i alle ledd, sier Hans Morten, som til vanlig bygger hus men som også kan bygge midlertidige butikker, restauranter og lekeplasser.

Hverdag og fest. De fire vi har snakket med utgjør arbeidsgruppa for vårt prosjekt om en felles markedsføring og felles strukturer for festivalene på Hadeland. Målet er å bygge strukturer som kan brukes til matmarked, restaurant-kjøkken, popp-opp-butikker og møtepunkter på festivalene. Kanskje kan de dukke opp på torget i Gran, på Nesbakken, i Brandbu og på Harestua og være til bruk i hverdagene også.

Arrangørene ser store muligheter i felles infrastruktur og markedsføring, men det er også et stort potensiale for felles innkjøpsavtaler og en overordnet organisasjon. Vi arbeider nå med hva samarbeidet skal bestå av i de ulike fasene. Nøkkelen som åpnet døren for samarbeidet ble, ikke helt overraskende, øl. Et eget Hadelandsøl som blir å få kjøpt på alle festivalene i sommer.

Det blir spennende å se hvilke flere gode historier som kan komme ut av et arrangør-samarbeid på Hadeland. Hva forteller festivalene våre om et sted spør vi. Vi vil gå så langt som å si at stedet Hadeland er alle menneskene som bebor og besøker Hadeland til enhver tid. Vi oppfordrer til mer festivalmoro i hverdagen og inviterer herved til dugnad også i sosiale medier.

#hadeland #hålasfest #hverdagsfestival