Hjelp for småbedrifter

Økonomisk og juridisk rådgivning for småbedrifter på Hadeland

Tilbud om rådgivning for småbedrifter på Hadeland

Regionrådet for Hadeland bevilger midler til økonomisk og juridisk rådgivning for småbedrifter i regionen. Ordningen vil bli administert av Hadelandshagen.

- Små og mellomstore bedrifter merker store utfordringer over hele landet, også her på Hadeland. Nye tiltak kommer, mange regler endres for å bedre situasjonen for bedriftene, og i sum blir det mye å forholde seg til, spesielt for de minste foretakene, sier Sigmund Hagen, daglig leder for Region Hadeland.

Hovedsakelig for de minste

- Dette er i første rekke for de minste bedriftene og selvstendig næringsdrivende som ikke har et nettverk gjennom NHO, Virke eller eller sine bransjeorganisasjoner. Derfor oppfordrer vi de bedriftene som har tilgang på tilsvarende tjenester gjennom bransjeorganisasjoner til å benytte seg av disse, sier Dagfinn Edvardsen, leder i Hadelandshagen.

Innehavere av småbedrifter og selvstendig næringsdrivende kan henvende seg til Hadelandshagen som vil administrere tilbudet.

Kontakt oss:

Dagfinn Edvardsen, telefon 908 89 767, e-post: dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

Sigmund Hagen, telefon 924 64 255, e-post: sigmund.hagen@gran.kommune.no

Ole Næss, telefon 952 44 411, e-post: ole.naess@hadelandshagen.net

Kari Isingrud, telefon 928 32 607, e-post: kari.isingrud@hadelandshagen.net

Dagfinn, Sigmund, Ole og Kari sitter klare til å høre fra deg på hvert sitt hjemmekontor.