Klimahelt 2019

Klimahelt 2019

#KLIMAHELT​- en kampanje som forener kunnskap, teknologi og engasjement for miljøet. Hadelands Klimapådriver leder pilotprosjektet Klimahelt 2019 - en innbyggerrettet kampanje som utfordrer folk til å måle og redusere sitt klimafotavtrykk i hverdagen. Er du en grønn helt eller er du helt grønn?

#Klimahelt er en kampanje som skal gjøre folk bevisst på eget klima fotavtrykk og hvordan handlinger i hverdagen påvirker dette. Innbyggere i våre kommuner vil bli oppfordret til å delta på Klimahelt-kampanjen hvor de velger seg en eller flere aktiviteter for å redusere klimafotavtrykket sitt innen forbruk, mat, bolig eller transport i minimum 4 uker. Arrangementer og kunnskapsformidling vil foregå fra 21. august til 1. november 2019. Det arrangeres tilsvarende klimakampanje for bedrifter og videregående skoler 7.–20. oktober 2019.

Dette er en pilot som kan utvides til å favne nasjonalt og internasjonalt. Klimahelt-kampanjen skal markedsføres bredt i sosiale medier (Snapchat, Instagram og Facebook), lokale og regionale aviser, bussreklame, infotainment på bus skjermer, flyers, plakater, filmer og flashmobstunt.

Mål: Å engasjere minst 8000 personer til å registrere seg.

Målgruppe: Alle over 13 år

Deltakende kommuner: Asker, Gjøvik, Gran, Hurum, Jevnaker, Lillehammer, Lunner, Røyken og Østre Toten Bidragsytere: Miljødirektoratet, Akershus fylkeskommune og Oppland fylkeskommune


www.klimahelt.no