Klimapådriver

Følg med på hennes arbeid


Klimapådriver, Kristin Molstad, jobber med klimaspørsmål på Hadeland og hjelper de tre kommunene med sitt arbeid for å nå sine klimamål.

Gran, Lunner og Jevnaker lager ny felles energi- og klimaplan for Hadeland. Dette arbeidet ledes av klimapådriver, Kristin Molstad på region-kontoret og en stor del av arbeidet så langt har vært å involvere egne innbyggere i planen.

Her kommer en oppsummering av 5 temabaserte klima-workshops