Hadelandskonferansen

Hadelandskonferansen

Hvem skaper framtida på Hadeland? - Er du modig deltaker eller skeptisk tilskuer?

Hadeland, kommuner og næringsliv ønsker velkommen til:

Hadelandskonferansen 2015

Hadeland videregående skole, fredag 20. november.Årets tema:

Hvem skaper framtida på Hadeland?
- Er du modig deltaker eller skeptisk tilskuer?

Haddy Njie

Haddy N`jie er årets konfransier. Foto: Avisen Hadeland

Les mer om konferansen her