Regionkontoret

Regionkontoret

Du finner oss på Gran rådhus

I regionadministrasjonen finner du, foruten daglig leder Sigmund, klimapådriver Kristin, pådrivere for bærekraftig stedsutvikling i Lunner og Gran Emilie og Øyvind og prosjektledere Vibeke og Janka.

Vi jobber med utvikling av Hadeland som en attraktiv region både for de som allerede er lokalisert her og for talenter, kompetanse, grundere og bedrifter på flyttefot.

Har du et prosjekt som bidrar til å gjøre Hadeland til et bedre sted å bo og leve? Kom innom oss davel.