Mat fra Hadeland

Mat fra Hadeland

Hadeland satser på mat og opplevelser. Regionen har mange lokale matprodusenter, håndverksbedrifter og reiselivsaktører.

Et bærekraftig reiseliv

Sammen med landbrukskontoret for Hadeland satser regionen stort på lokalmat og innovasjon i reiselivet. Interessen og etterspørselen etter lokalprodusert mat er stadig økende. Mange forbrukere er opptatt av matkvalitet, matkultur og de vil vite hvor maten kommer fra, både av miljømessige og dyreetiske hensyn.

Derfor ser man nå at omsetningen av lokal mat er i sterk vekst. Bondens marked, som er en stor distribusjonskanal, hadde en omsetning for over 66 millioner i 2015. En økning på over 14 prosent fra året før. Fra 2014 til 2015 økte salg av lokal mat i dagligvare med over 10 % og totalt omsatte butikkene lokalmat for 4,2 milliarder i 2015. Det er et politisk mål at innen 2025, skal omsetningen av lokal mat i butikk skal være på 10 milliarder, et mål vi er på full fart mot å nå.

Hadeland har forutsetningene til stede for å være en del av denne voldsomme veksten. Her finnes et unikt jordsmonn med mye viktige næringsstoffer og lange, lyse somre. I tillegg er landskapet preget av verdifulle kulturlandskapsområder, og det er utstrakt bruk av beiting. Alt dette er med på å gi mat produsert på Hadeland en egen smak og kvalitet. Nærheten til Oslo, flere lokale serveringssteder som etterspør lokal mat og den økende bevisstheten blant forbrukerne gir et marked for mer lokal mat fra Hadeland.

Ved å få opp en økt produksjon og omsetning av lokal mat på Hadeland vil dette styrke næringsgrunnlaget for bonden. Slik vil en slik satsing kunne være med på å bidra til å opprettholde et aktivt landbruk med påfølgende positive effekter, og Hadelands matkultur og tradisjoner vil holdes i hevd og videreutvikles.

Landbrukskontoret for Hadeland, Fylkesmannen i Oppland og Landbrukets Fagråd Hadeland begynte en ny satsning på lokalmat i 2013.Dette arbeidet blir nå videreført og ytterligere styrket, ved at Regionrådet for Hadeland blir en aktiv og viktig del av satsingen. Et samarbeid mellom landbruk, reiseliv, næringsliv og arrangementsutvikling gjør at lokalmat fra Hadeland kan vokse, og være med å styrke Hadeland sin profil, nært og naturlig.


Gro Vestues,

Næringsrådgiver

Fylkesmannen i Oppland

Landbrukskontoret