Skjønnsmidler til klimaprosjekter

Skjønnsmidler til klimaprosjekter

Hadelandskommunene ble tilgodesett når Fylkesmannen prioriterte grønt skifte ved fordeling av skjønnsmidler.

Grønt skifte var ett av de prioriterte områdene ved Fylkesmannens fordeling av skjønnsmidler til kommunene i Oppland nylig. Hadelandskommunene fikk 500 000 kr til arbeidet med felles klimapådriver og Jevnaker kommune fikk 300 000 kr til et prosjekt om grønt skifte i sentrum.

Klimapådriver på Hadeland

Hovedmålet for klimapådriverprosjektet er at «Hadeland skal fremme bærekraftig samfunnsutvikling som bidrar til økt livskvalitet, innovasjon og verdiskaping». De tre kommunene Gran, Lunner og Jevnaker deler stillingen som Klimapådriver seg imellom. Prosjektet er organisert av regionrådet i Hadeland og har pågått i flere år. Det er oppnådd gode resultater, og Fylkesmannen har også tidligere gitt skjønnsmidler til klimapådriverarbeidet. Fylkesmannen oppfordrer også andre kommuner til å samarbeide med nabokommuner om en felles klimapådriver.

Grønt skifte i Jevnaker sentrum

Med fokus på Jevnakers kvaliteter hvor 80% av innbyggerne bor sentrumsnært ønsker kommunen å gi innbyggerne konkrete realistiske muligheter til å gjøre miljøvennlige valg, gjennom kollektivtilbud, ladestasjoner etc. Det tas sikte på at sentrum skal profileres som klimanøytralt og å ta i bruk ny eknologi. Kommunen ønsker gjennom prosjektet å opp å gode synergier til å tenke miljø på andre område som boligbygging og energiforsyning.