Stor-Oslo Nord

Stor-Oslo Nord

Prosjektet Stor-Oslo Nord møter Stortingspolitikere og holder konferanse om Gjøvikbanen og RV4.

Gjøvikbanen og RV4 på dagsorden
Stor-Oslo Nord og en rekke bedriftsledere, vil formidle et tydelig budskap når delegasjonen fra Stortingets Transportkomité kommer til Nittedal og Raufoss den 5. oktober.

Konferansen om Gjøvikbanen og Rv4 flyttes fra 17. oktober til 15. november grunnet kollisjon med Transportkomiteens høring i Stortinget av statsbudsjettet.

Følg prosjektet på Facebook.

Prosjektet Stor-Oslo Nord jobber for å korte ned reisetiden mellom Oslo og Gjøvikregionen. Stor-Oslo Nord ble startet sommeren 2012 av kommunene Gjøvik, Nittedal, Gran, Lunner, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Formålet med prosjektet er å korte ned reisetiden til og fra Oslo.

• Ny trasé og dobbeltspor på Gjøvikbanen mellom Oslo S og Roa

• Firefelts motorvei fra Raufoss/Gjøvik til Mjøsbrua

• Ny og forbedret Rv4 mellom Nittedal og Oslo med ny Fossumdiagonal, og utbedret Fv22-E6

Et bredt partnernettverk støtter Stor-Oslo Nord Bedriftsledere i kommunene er engasjerte og ønsker å delta aktivt i arbeidet for Rv4 og Gjøvikbanen. Til nå har 27 viktige bedrifter signert partnerskap med Stor-Oslo Nord prosjektet.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte prosjektleder Jarle Snekkestad. Jarle er prosjektleder for Stor-Oslo Nord og arbeider med regionalt utviklingsarbeid.

jarle@gjovikregionen.no

Les mer om Stor-Oslo Nord