Utlån av elsykkel

Utlån av elsykkel

Regionrådet for Hadeland har noen elsykler til gratis utlån til deltakere fra Hadeland som velger klimaløftet om å sykle mer. Vi vil at flere på Hadeland skal få oppleve elsykkelen som et smart, klimavennlig, og ikke minst morsomt transportmiddel.

Du kan låne elsykkelen så lenge klimaheltløftet ditt varer. Valgalternativene er:
1) 4 uker
2) 8 uker
3) Ut kampanjeperioden (til 1.november)

For å ha mulighet for å låne en elsykkel gratis må du gjøre følgende:
- Send mail til prosjektleder kristin.molstad@gran.kommune.no

o Skriv navn, telefon, bosted og alder
o Skriv en kort beskrivelse av egne reisevaner, litt om motivasjon for klimaheltløftet og hvilke reiserute du ønsker å bruke elsykkel i stedet for andre fremkomstmidler.