Hvis du vil sjekke ut barnehage- og skoletilbud, finner du det på det tre kommunenes nettsider:

Barnehager i Lunner. Skoler i Lunner.

Barnehager i Gran. Skoler i Gran.

Barnehager i Jevnaker. Skoler i Jevnaker.

På Gran ligger Hadeland videregående skole som tilbyr en rekke studiespesialiseringer. På Gran finner du også Karriere Innlandet, som tilbyr karriereveiledning, videregående opplæring for voksne, realkompetansevurdering, desentralisert fag og høgskoleutdanning, IT-kurs, språkkurs, samt prosjektledelse for privatpersoner og bedrifter i Hadelandsregionen.

Fra Hadeland er det også kort vei til utdanningstilbud i naboregionene. Det er mulig å følge studier på NTNU Gjøvik, USN Hønefoss og de mange studiestedene i Oslo.