På Hadeland har vi et regionalt kompetanseforum som består av representanter fra:

•    Kommunene (Gran, Lunner og Jevnaker), fortrinnsvis ved HR leder
•    Regionkoordinator 
•    Innlandet fylkeskommune representert ved leder Karriere Innlandet 
•    Akershus fylkeskommune (fra 2024) 
•    Rektor videregående skole 
•    NAV 
•    Lokalt arbeidsliv ved Hadelandshagen

Kompetanseforum møtes minimum fire ganger per år og ledes av regionkoordinator.

Fra mandatet til kompetanseforum som ble vedtatt september 2023 skal forumet ha følgende oppgaver: 
-    Drøfte og utvikle strategier for å heve kompetansen til innbyggerne/virksomheten i regionen 
-    Vurdere innspill vedr kort- og langsiktige kompetansebehov i regionen og gi innspill til prioritering av opplæringstiltak/fleksible studier 
-    Gi innspill til politikkutvikling lokalt, regionalt og nasjonalt innen kompetansearbeid
-    Initiere samarbeidstiltak/styrke nettverksarbeidet 
-    Utvikle fellesarenaer for faglige drøftinger vedr. studieplanlegging/gjennomføring, faglig påfyll og erfaringsutveksling med nettverkene 
-    Være en drøftingsarena mellom regionene og videregående skole 
-    Framstå som kompetanseinnovatør og skape debatt og oppmerksomhet rundt kompetanse som virkemiddel for regional utvikling 
-    Ha spesielt fokus på utfordringene og mulighetene innen kompetanse ved at Hadelandskommunene er i to ulike fylker 

Mandat for regionalt kompetanseforum vedtatt 1. september 2023.pdf

Protokoller fra møter i regionalt kompetanseforum:
(ta kontakt om du trenger tilgang til protokoller fra før november 2022)

Referat regionalt kompetanseforum Hadeland 20240524.pdf

Referat Regionalt kompetanseforum Hadeland 20240308.pdf

Referat regionalt kompetanseforum Hadeland 20240117.pdf

Referat Regionalt kompetanseforum Hadeland 20231110.pdf

Referat Regionalt kompetanseforum Hadeland 20230607.pdf

Referat Regionalt kompetanseforum HAD 20230208.pdf

Referat Regionalt kompetanseforum HAD 20221110.pdf