Lunner:
Harald Tyrdal (AP)
Andreas Ensrud (SP)
Line Jorung (H)
Vara: Nils Erik Mossing (AP/SP/SV/R/MDG) og Kai Roar Dahl (H/FrP)

Gran:
Randi Thorsen (AP)
Pål Arne Oulie (SP)
Morten Hagen (GBL)
Vara: Inger Lise Stieng (AP/SP/H), Willy Westhagen og Monica Haugerud Gjefsen (GBL/FrP)

Innlandet Fylkeskommune:
Truls Gihlemoen (FrP)
Mona Cicilie Stormoen

Viken Fylkeskommune:
Morgan Langfeldt (FrP)
Brita Skallerud (SP)

Næringslivsrepresentant:
Dagfinn Edvardsen (Hadelandshagen)

I tillegg møter:
Lunner: Dag Flacké, kommunedirektør
Gran: Torbjørn Hansen, rådmann

Regionrådets administrasjon:
Vibeke Buraas Dyrnes, Monica Celius, Øyvind Sørlie og Ingunn Granaasen (daglig leder)