For om lag 100 år siden ble det gjort et spesielt funn på en åker på Grindvoll i Lunner kommune. Den første høsten hang en halsring av bronse seg på plogen. Et par år senere kom ytterligere to halsringer, en draktnål, 353 perler og to dyrefigurer til syne på det samme stedet. Gjenstandene viste seg å være fra yngre bronsealder, ca. 1100 - 500 fvt. Arkeologer har omtalt funnet som bemerkelsesverdig og praktfullt og mener at gjenstandene er lagt ned i jorda som en votivgave, et offer, til høyere makter.

De to dyrefigurene, de såkalte Bronsebukkene, er Vestbyfunnets mest spesielle gjenstander, og nå kommer detilbake, besøk Til Hadeland Folkemuseum.

Gjennom en låneavtale med Kulturhistorisk museum vil funnet fra Grindvoll ha en sentral plass i utstillingen «Jakten på Hadeland» sommeren 2023, samtidig som friluftsteateret «Bronsebukkene» blir vist inne i museumsparken.

Les mer om utstillingen og funnet, på Randsfjordmuseets nettside.