Sykling på Hadeland

Hovedmålet med både forstudiet og fasen prosjektet nå går inn i er å bidra til at næringsaktører på Hadeland er rigget til å ta imot sykkelturister og skape økt sysselsetting innen besøksnæringen. I tillegg er tiden nå inne for distribusjon av sykkelkartet, slik at lokalbefolkningen og tilreisende til regionen kan begynne og ta dette i bruk. Prosjektet har fått støtte fra Innlandet fylkeskommune og Akershus fylkeskommune gjennom ulike faser. Det samarbeides tett med flere reiselivsbedrifter i regionen, og nå er 11 sykkelruter, på tvers av tre kommuner, samlet i ett kart! 

Lansering på Friluftshuben Harestua

Den 30.april ble prosjektet og sykkelkartet presentert. Med representanter og næringsaktører fra hver kommune og presse til stede, samt lokal snacks på bordet, så ble dette en arena for gode samtaler på tvers av kommunegrenser. Lanseringen hadde fokus på samarbeid, næringsutvikling og et felles ønske om at sykkelprosjektet vil skape fruktbare ringvirkninger for regionen som helhet.

Harald Tyrdal, ordfører i Lunner kommune, var til stede for å ønske velkommen til arrangementet. Han er svært positiv til prosjektet:

«Hadeland er et perfekt sted for sykling, og dette prosjektet er med på å tilrettelegge og tilgjengeliggjøre gode sykkelopplevelser på Hadeland. Det er utrolig fint, både for tilreisende og for innbyggerne våre. Sykkelkartet gjør det enkelt å kombinere fantastisk natur med kulturminner, lokale matskatter, overnatting og sykling.»

Da de 11 sykkelrutene skulle defineres ble dette gjort i samarbeid med Jo Hoff Nordskar. Han er sykkelguide hos Mine Opplevelser, og forteller om økt interesse for Hadeland som sykkel- og opplevelsesdestinasjon. Renée Dekker i Visit Øst-Norge har vært tett på prosjektet fra start, og forteller om premissene for sykkelrutene:

«Med disse 11 sykkelrutene er "Sykling på Hadeland” et samarbeidsprosjekt med målsetting om å samle opplevelses- og overnattingsnæring og lokale aktører innen mat og friluft. Da de skulle utarbeides var det viktig med variasjon i både lengde og vanskelighetsgrad og tilgjengelighet til lokalt næringsliv. Hovedmålet er enkelt og greit å skape fellesskap og merverdi for regionen – Og med god helsegevinst for alle som vil oppleve Hadeland fra sykkelsetet!»

Se sykkelrutene og les mer om Sykling på Hadeland her.
Du kan også søke opp sykkelrutene på ut.no: https://ut.no/utforsker/omrade/1219/hadeland/turforslag?type=sykkeltur 

Nå skal signaturruten testes

For at prosjektet skal kunne utvikles på en tilfredsstillende måte står testing av sykkelrutene for tur. Derfor søkes det nå etter testpersoner som mottar en skreddersydd pakke, hvor sykkelleie, overnatting og fantastiske mat- og kulturopplevelser er inkludert!

Les mer om hvordan du kan vinne her!