Det er to avdelinger for Kulturskolen i regionen; en med base i Gran, som dekker Gran og Lunner, og en i Jevnaker. Les mer her:

Hadeland kulturskole.

Jevnaker kulturskole.

UngHadeland jobber for de unge i Lunner og Gran, med mål om at de unge skal kjenne seg inkludert og ha en meningsfull fritid. På deres nettside kan du blant annet få informasjon om sommeraktiviteter, UngInn-kortet (gratis kulturkort for ungdom) og AlleMed-fondet (tilskudd til utgifter til kontingenter, utstyr og mer). For tilbud til ungdom i Jevnaker, finne diverse tilbud og informasjon på nettsiden til Jevnaker kommune.

Per i dag finnes det tre tilbud i regionen hvor det er mulig å låne fritidsutstyr gratis.: Bua Gran og Bua Jevnaker og Bua Lunner.

Det blomstrer i frivilligheten og foreningslivet på Hadeland. 2022 var frivillighetens år, og i den forbindelse ble alle frivillige organisasjoner samlet på disse nettsidene:

Frivilligsentralen Gran

Frivilligsentralen Lunner

Frivilligsentralen Jevnaker