UngHadeland jobber for de unge i Lunner og Gran, med mål om at de unge skal kjenne seg inkludert og ha en meningsfull fritid. For tilbud til ungdom i Jevnaker, finne diverse tilbud og informasjon på nettsiden til Jevnaker kommune.

Det er to avdelinger for Kulturskolen i regionen; en med base i Gran, som dekker Gran og Lunner, og en i Jevnaker. Les mer her:

Hadeland kulturskole.

Jevnaker kulturskole.

Per i dag finnes det tre tilbud i regionen hvor det er mulig å låne fritidsutstyr gratis.: Bua Gran og Bua Jevnaker og Bua Lunner.

I Gran og Lunner har man AlleMed-fondet, og i Jevnaker er det etablert en fritidskasse, hvor det er mulig å søke om få dekket utgifter til kontingenter, utstyr og lignende.

UngINN-kortet er et gratis kulturkort, som gir ungdom mellom 13 og 21 år i Lunner, Gran og Jevnaker rabatt på en rekke kulturopplevelser. Med kortet får man for eksempel billetter til konserter i Hadeland kultursal til 100 kroner, og kinoforestillinger på Brandbu kino for 90 kroner.

Medvirkningsprosjektet «Ingenting om oss uten oss» er en viktig i satsning, hvor målet er å styrke kommunenes og frivillige aktørers tjenester og tilbud til barn og unge i Gran og Lunner gjennom aktiv medvirkning. Prosjektet tar utgangspunkt i barns rett til å bli hørt fritt, i tråd med FNs Barnekonvensjon. Barn og unges medvirkning skal bli sterkere, tydeligere og mer på deres premisser i arbeidet som gjøres for å sikre en god oppvekst - derfor “Ingenting om oss, uten oss.”

Kommunalt jobbes det også med SLT  – Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Koordinatoren for SLT har ansvaret for å koordinere og utvikle forebyggende tiltak i kommunen, samt legge til rette for samhandling og tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelinger og tjenester. Det koordinerende nivået skal blant annet ha oppdatert oversikt over utfordringer og trender blant barn og unge i nærmiljøet, og dermed ha mulighet til å sørge for målrettede tiltak knyttet til forebygging av rus- og kriminalitet.

Det blomstrer i frivilligheten og foreningslivet på Hadeland. 2022 var frivillighetens år, og i den forbindelse ble alle frivillige organisasjoner samlet på disse nettsidene:

Frivilligsentralen Gran

Frivilligsentralen Lunner

Frivilligsentralen Jevnaker
Se også saken “Ung på Hadeland”.