Fleksitid og hjemmekontor er i dag gjennomførbart i svært mange yrker, og med en digital infrastruktur på plass blir vi friere til å velge hvor vi vil bo. Hvis du må eller ønsker å jobbe i nærheten av bosted, kan en jobb i regionen være løsningen.

Gjøvikbanen er pendlerens gode venn. Reisetiden til Oslo S er litt over en halv time fra Harestua i sør, og litt over en time fra Jaren i nord. Lokalt på Hadeland er det et nettverk av lokalbusser og skolebusser. Det går også ferge over Randsfjorden, mellom Gran øst og Bjoneroa i Gran vest.

Avstander med bil:
Fra Harestua det 4 mil til Oslo.
Fra Jaren er det 5 km til Raufoss og 5,5 mil til Gjøvik.
Fra Jevnaker sentrum er det 1,5 mil til Hønefoss,
​Fra Roa er det 3,5 mil til Gardermoen.

Hadelandsregionen har tradisjonelt vært et landbruksområde, men har også et variert næringsliv med industri-, service- og kulturbedrifter. De største næringene i Hadelandsregionen er, i rekkefølge etter antall arbeidsplasser:

De største næringene i Hadelandsregionen er, i rekkefølge etter antall arbeidsplasser:

1. Helse- og sosialtjenester.
2. Varehandel.
3. Bygg- og anleggsvirksomhet.
4. Undervisning.
5. Industri.
6. Offentlig administrasjon.
7. Transport.
8. Landbruk

De siste årene har bygg- og anleggsvirksomhet og industri hatt sterkest økning. Forretningsmessig næringsvirksomhet og overnatting følger rett etter.