Regionrådet har startet en kampanje som blant annet inkluderer et prospekt, der alt det gode med Hadeland er løftet frem. Kampanjen er utformet for å nå bredt ut til dem som vurderer å flytte på seg, og som ønsker et romsligere sted å bo med nærhet til byen. Hadeland er i stadig vekst og har en rekke eiendomsprosjekter under utvikling, både med eneboliger og flermannsboliger. 

«På Hadeland kan man velge å bo ganske kompakt, eller mer for seg selv. Her har de fleste kortere enn 10 minutter til et knutepunkt, en butikk, en skole, et sentrum eller en kulturopplevelse. Med de tilgjengelige transportmulighetene og dagens arbeidsliv, er det ikke noe problem å jobbe i Oslo, for eksempel, og bo på Hadeland. Da kan du komme hjem til et fredeligere liv, og til omgivelser som inspirerer til et aktivt uteliv. For små barn betyr det en trygg oppvekst og uendelige muligheter for utfoldelse», sier Monica.

«Det er mye spennende som skjer på Hadeland for tiden. Vi ønsker å være med på å skape fremtidens arbeidsplasser og vekst for samfunnet. Har du en forretningsidé og et ønske om å drive egen virksomhet, vil du få god hjelp til å realisere gründerdrømmen. På Hadeland har du en unik mulighet til å kombinere drømmejobben med et rolig hjemmeliv, og med en avslappende togtur – som også kan benyttes som arbeidsplass – slipper du både kø og bil» sier Ingunn Granaasen, daglig leder i Regionrådet for Hadeland.

«Å velge Hadeland kan gi deg en økonomisk gevinst samtidig som du får et liv nærmere vakker natur, med et trygt oppvekstmiljø for barna» avslutter Monica. 

Det er de tre Hadelandskommunene Lunner, Gran og Jevnaker som står bak denne kampanjen via programmet “Hadeland nært og naturlig”. “Hadeland er et flott område å bo og arbeide og vi ønsker at flere skal få øynene opp for de mulighetene som finnes her”, sier de tre Hadelandsordførerne Morten Lafton (Jevnaker), Randi Eek Thorsen (Gran) og Harald Tyrdal (Lunner).

kart